Anunț privind finalizarea proiectului

“GRANT CAPITAL DE LUCRU PENTRU TVENT S.R.L.”

TVENT S.R.L. cu sediul în Sat Colonia, Com. Tritenii de Jos, nr. 176 Jud. Cluj a derulat
, începând cu data de 18.03.2022 proiectul „GRANT CAPITAL DE LUCRU PENTRU TVENT
S.R.L.”, RUE M2-18811 din 18-03-2022, co-finanţat prin Programul operațional
Competitivitate 2014-2020, în contextual crizei provocate de COVID-19 și Ordinului de
aprobare nr. 1060/2857/2020 a schemei de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri învederea
depășirii crizei economice generate de pandemia COVID – 19, în baza contractului de finanţare
NrM2-18811 din 18-03-2022 încheiat cu Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și
Promovarea Exportului.


Valoarea proiectului este de 53.523,48 lei din care: 46.542,15 lei grant si 6.981,33 lei
cofinanțare.


Locatia de implementare este situata in Sat Colonia, Com Tritenii de Jos, nr. 176, Jud. Cluj
Obiectul contractului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital
de lucru, prin măsura “Granturi pentru capital de lucru”, implementată de către Ministerul
Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (MEEMA) şi Agenţia pentru IMM, Atragere de
Investiţii şi Promovarea Exportului (AIMMAIPE) în conformitate cu prevederile Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din
fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, în
contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările şi modificările ulterioare.


Proiectul a avut printre principalele rezultate, următoarele:
-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,
-menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe
o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor


Durata de implementare a proiectului este de maxim 1 an, începând cu data intrării
învigoare a Contractului de finanțare.
Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul
Operaţional Competitivitate 2014-2020.


Persoană de contact:
Tamas Robert TOTH
Telefon: 0723 391 485
Website: www.tvent.ro
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.